Online zápisy

do základních i mateřských škol

Nejrozšířenější informační systémy v České republice spojily své síly a vytvořily pro vás aplikaci pro snadnou organizaci zápisu do prvních tříd.

Přínosy pro všechny

Aplikace zřizovateli umožní naplnění legislativy týkající se zápisu a získání všech potřebných výstupů. Školám dá k dispozici nástroje pro snížení administrativy a zákonným zástupcům zpřístupní elektronické podávání žádostí k zápisu a jejich vytištění v pohodlí domova.

Přínosy pro

Zřizovatele

 • Jednotná organizace termínů
 • Online statistiky
 • Snížení administrativy
 • Sjednocení zápisu na zřizovaných školách
 • Online přístup
 • Snadná výměna informací mezi školami
 • Eliminace duplicitních přihlášek
 • Přehled o průběhu zápisu na jednotlivých školách
 • Vyhodnocení plnění § 36 odst. 4 Školského zákona
 • Kontrola vyhlášky o spádovosti
Přínosy pro

Školy

 • Sběr dat o uchazečích bez nutnosti přepisování
 • Snížení administrativy
 • Žádosti k zápisu podle vašich potřeb
 • Správa termínů zápisu pod kontrolou
 • Zákonní zástupci již na zápis nebudou čekat ve frontách
 • Zajištění spádovosti na základě spádové vyhlášky zřizovatele
 • Okamžitá prezentace výsledků
 • Zařazení žáků do školní matriky na jedno kliknutí
 • Rychle generování výstupů a rozhodnutí
 • Automatické zakládání spisů do spisové služby
 • Přímé propojení na informační systémy Škola OnLine a Bakaláři
 • Rychlé informace o duplicitních žádostech na více školách
Přínosy pro

Zákonné zástupce

 • Podání žádosti v elektronické podobě z pohodlí domova
 • Automatické generování žádosti k zápisu do PDF
 • Pohodlná online rezervace termínu zápisu
 • Do školy se dostavte na rezervovaný termín, který vám připomeneme
 • Přesný časový harmonogram odbavení uchazečů u zápisu
 • Výsledky získejte online na stránkách školy

Využijte data přijatých uchazečů ve školní matrice

Aplikace umožňuje přímé propojení na školní matriku v nejrozšířenějších školních informačních systémech v České republice, kterými jsou Bakaláři a Škola OnLine.

Zápisy Online
Jak u nás takový zápis do prvního ročníku probíhá? Je to úplně jednoduché!

Nastavení zápisu

Nastavení termínů, informací o školách a pokynů k zápisu.

Příjem žádostí

Vyplnění žádosti zákonným zástupcem, odeslání žádosti na školu včetně rezervace termínů a její generování do PDF. Sběr žádostí školami, kontrola duplicitního podání a převod žádostí do evidence uchazečů.

Průběh zápisu

Upomínka pro zákonného zástupce s termínem konání zápisu, který si rezervoval. Evidence kritérií a výsledků zápisu školami. Generování rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí školami.

Výpisy a statistiky pro zřizovatele

Automatické generování výstupů a statistik pro zřizovatele.

Převedení uchazečů do školních matrik

Převod přijatých uchazečů do tříd ve školním informačním systému.

Usnadněte si každoroční pracnou administrativu se ZápisyOnline!

Rodiče mohou díky aplikaci Zápisy Online registrovat své děti na vybrané školy z pohodlí svého domova. Školám se tím zjednodušuje administrativa a šetří čas. Zřizovatel má vždy aktuální informace o počtu zapisovaných dětí.

31 let praxe
ve školství

Vytváříme informační systémy pro školy již 31 let a všechny nasbírané zkušenosti jsme zúročili ve vývoji aplikace Zápisy Online.

710 škol používajících
elektronické zápisy

Elektronické zápisy jsme úspěšně implementovali na více jak 710 školách po celé České republice a každý rok přibývají další.

32 000 vyřízených
žádostí k zápisu ročně

Každý rok na pomáháme školám zpracovat 32 000 žádostí k zápisu od podání až po vygenerování rozhodnutí a zařazení žáků do tříd.

Napsali o nás uživatelé…

Mgr. Jan Vaněk

Mgr. Jan Vaněk

ředitel školy
Základní škola Třebíč, Benešova 585

Aplikace Zápisy OnLine nám letos velmi pomohla při nesnadné situaci kolem zápisů. Rodiče své děti k zápisu přihlásili elektronicky, tedy bez nutnosti kontaktu s našimi pracovníky. Navíc se pro naši školu snížila administrativní zátěž, protože jsme nemuseli přepisovat data z papírových přihlášek do aplikace. Data od rodičů jsme rovnou převedli do evidence uchazečů, odkud jsme rovnou vytiskli rozhodnutí o přijetí, nepřijetí nebo odkladu. Rovněž data do statistického výkazu S53-01 o zápisech jsme získali na jedno kliknutí.

Mgr. Miroslav Nozar

Mgr. Miroslav Nozar

vedoucí oddělení podpory ZŠ a MŠ
Správa informačních technologií města Plzně

Hlavní motivací pro zavedení jednotného systému elektronických registrací k zápisu do 1. ročníku ZŠ, bylo usnadnění celého postupu pro školy i zákonné zástupce. V Plzni je 26 základních škol a dříve se před nimi tvořily při zápisech fronty. Nyní si školy sestaví harmonogram zápisu dle své potřeby a zákonný zástupce si zvolí vyhovující termín, ve který se s dítětem do školy dostaví. Vyplněním elektronické přihlášky dochází zároveň k odeslání osobních údajů o uchazeči, které jsou automaticky zavedeny do školní matriky a škola je nemusí přepisovat. Školám se také zjednodušil způsob prezentace výsledků, odeslání rozhodnutí, nebo odevzdání výkazu S53-01.

Mgr. Jan Vaněk

Mgr. František Rada

ředitel školy
Základní škola Praha 7,
Strossmayerovo nám. 990/4

Aplikaci Zápisy Online využíváme již třetím rokem a vždy nám v mnohém usnadní administrativní i organizační část zápisů do 1. tříd. V rámci běžného režimu škol se nám pomocí aplikace dařilo pro rodiče nastavit možnost vybrat si konkrétní čas zápisu s ohledem na jejich možnosti ale také na ideální čas pro budoucího prvňáčka. V samotném průběhu zápisů se to potom projevovalo větší plynulostí a komfortem nejen pro rodiče, kteří nemuseli čekat ve frontě na paní učitelku, ale také pro zapisující učitele, kteří měli dostatek času na interakci s dětmi. Online aplikace bez problémů řešila také situaci zavření škol, kdy rodiče registrovali své děti k zápisům se všemi potřebnými údaji. V rámci správního řízení se poté mohla tisknout potřebná rozhodnutí o přijetí, nepřijetí, či odkladu školní docházky pomocí pár kliknutí.